Waar bevinden Slice messen zich op de veiligheidskaart?

Veel veiligheidsexperts willen, wanneer ze voor het eerst contact met ons opnemen, weten: waar Slice® messen zich bevinden op een veiligheidskaart voor messen. Het korte antwoord is: nergens.

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kaarten zijn ontwikkeld voor standaard metalen mesjes en een traditioneel begrip van snijgereedschap weerspiegelen. Grafieken zoals deze gaan ervan uit dat de enige manier om een mes veiliger te maken, is om de blootstelling van het mesje te beheersen door het heft opnieuw te ontwerpen. Het maakt niet uit hoelang het mesje wordt blootgesteld, het mesje zelf blijft onnodig scherp.

Hoewel Slice verschillende veiligheidsmaatregelen genomen heeft inzake de heften, hebben we de veiligheid fundamenteel veranderd door het mesje zelf opnieuw te ontwerpen. Dit vereist een geheel nieuwe manier van denken. Om een echt veiligere snij-ervaring te creëren, deed Slice een stap terug om het hele plaatje te bekijken en alle veiligheidsrisico's van messen te identificeren.

De tabel geeft de risico's van messen weer en laat zien dat slechts 20 procent van de risico's kan worden verminderd door het heftontwerp, waardoor 80 procent van de risico's inherent blijft aan het mesje zelf
Slechts 20 procent van de risico's van snijgereedschap wordt aangepakt door een beter heftontwerp.

Het overgrote deel van de risico's van messen kan worden aangepakt door een frisse benadering van het ontwerp van de mesjes zelf. Veiligere mesjes, in combinatie met een doordacht heftontwerp, plaatsen Slice snijgereedschap boven de standaard veiligheidsniveaus op de kaart. We moedigen veiligheidsexperts die gefocust zijn op standaardkaarten, aan om naar het grotere geheel te kijken en de veiligheid met een frisse blik te benaderen.